Auto
Cílem modulu je seznámit řešitele s průběhem činností ve výrobě a montáži od získání objednávky až po předání hotového výrobku zákazníkovi. Řešitel získá znalosti z oblasti zásobování, plánování a řízení výroby a zásobování montážní linky. Na vypracování úkolu je stanovený jednak časový limit, který bude společně s dosaženým procentuálním plněním úkolu součástí výsledného hodnocení.
Cvičení
Úkol z oblasti: Auto