O projektu

Projekt Implementace digitalizace pro logistiku realizoval pod názvem Logistika hrou digitální vzdělávací zdroj formou portálu. Portál seznamuje uživatele se základními logistickými aktivitami. Jeho součástí je jednak samotné virtuální logistické centrum, ve kterém se sbíhají aktivity účastníků logistického řetězce, a také dílčí moduly, které ukazují využití logistiky uvnitř jednotlivé firmy. Portál umožňuje uživatelům seznámit se s podstatnými vlastnostmi logistických operací logistického řetězce jak mezi podniky, tak uvnitř vybraných typů podniků. Uživatelé mohou interaktivně vyzkoušet reálné procesy, které se v logistických centrech odehrávají. Uživatel může v aplikaci organizovat dodávky zboží a komodit, využívat virtuálních služeb např. uskladnění, crossdocking, řešení problémů s dopravou, nakládkou, balením zboží aj. Na portálu jsou moduly vzdělávacího charakteru s cílem lepšího pochopení teoretického pozadí logistických operací (logistické technologie, skladovací technika, prvky automatické identifikace aj.). Každé téma obsahuje multimediální prvky pro objasnění reálné situace a lepší pochopení toho, co se zde odehrává. Většina je doplněna instruktážními videosekvencemi. Zadané úkoly v modulech jsou po splnění vyhodnoceny a srovnány s nejlepším známým řešením, takže uživatel má k dispozici informaci, jak kvalitně se mu podařilo jeho úkol splnit. Uživatel může portál interaktivně využívat na všech běžných koncových zařízeních – klasickém počítači, tabletu, chytrém telefonu.


Licenční doložka: Realizovaný výstup projektu je ošetřen licencemi dodavatele SW části projektu (2021/IS_VSLG_CS_VSLG/001 Dezadata s.r.o.) a připojenými licencemi Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA nebo BY-NC-SA nebo Creative Commons 3.0 ve variantě BY-NC-SA nebo licencí GNU GPL, verze 3.

Název školy: Vysoká škola logistiky o.p.s
Název projektu: Implementace digitalizace pro logistiku
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361
Doba trvání projektu: 1. 12. 2019 - 30. 4. 2022
Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

image/svg+xml