Doprava
Cílem modulu je to, že se řešitel naučí zajistit vhodný způsob přepravy zboží. Důraz je kladen na výběr správného druhu dopravy, odpovídajícího dopravního prostředku a dopravní cesty a vhodného pracovního režimu. Výstupem řešení je vyhodnocení přepravy z hlediska doby přepravy a z hlediska poplatků za dopravní cestu.
Cvičení
Úkol z oblasti: Doprava