Gastronomie
Cílem je řešitele naučit základní termínové a kapacitního plánování. Důraz je kladený na správné naplánování přípravy menu v daném čase s využitím daných kapacit. Výstupem řešení je vyhodnocení finanční částky, za kterou bylo menu zhotoveno (zahrnuje nákup chybějících položek a případné doplnění kapacit).
Cvičení
Úkol z oblasti: Gastronomie