Řemeslo
Cílem je to, že se řešitel naučí základní termínové plánování v systému MRP (Material Requirements Planning – Plánování požadavků na materiál).
Cvičení
Úkol z oblasti: Řemeslo