Sklad
Cílem modulu je poskytnou řešiteli úlohy znalosti z problematiky skladového hospodářství od přijetí objednávky na požadované zboží až po jeho dodání zákazníkovi. Řešitel získá znalosti související s vybavením skladů, s používanou technikou a způsoby práce skladových operátorů. Na vypracování úkolu je stanovený jednak časový limit, který bude společně s dosaženým procentuálním plněním úkolu součástí výsledného hodnocení.
Cvičení
Úkol z oblasti: Sklad