Základní úlohy plánování

Základním úlohami plánování výroby jsou: • plánování odváděné výroby, které zahrnuje: - plánování výrobního programu, - tvorbu tzv. hlavního výrobního plánu, • plánování zadávané výroby neboli lhůtové a kapacitní plánování, • rozvrhování výroby.