Principy a kritéria plánování

Řízení výroby zahrnuje: • zadání úkolů do výroby (předání výrobních příkazů a veškeré průvodní dokumentace), • řízení průběhu výroby podle plánu (tzv. přímé řízení výroby). Plánování a řízení výroby nemůže sledovat jen úzce vymezené výrobní cíle (tj. provedení bezvadných výkonů při nízkých nákladech dosahovaných při vysokém využití kapacit). Musí vyhovět šířeji formulovaným požadavkům, které jsou odvozeny od celkové logistické strategie příslušné organizace, nebo dokonce celého logistického řetězce. Tyto požadavky se týkají sortimentu výroby, objemu výroby, termínů ukončení úkolů, nákladů a rentability.