Omezení při plánování výroby

Omezení při plánování výroby: • technologické postupy, • kapacity pracovišť, pracovníků, skladů, manipulačních prostor, • plány preventivní údržby a oprav, • termíny, v nichž jsou dosažitelné vstupní suroviny, materiály a polotovary, • lhůty minimální trvanlivosti výrobků a hygienické předpisy.