Termínové plánování

Na kapacitní bilanci navazuje korekce termínového plánu a nové ověření kapacitní průchodnosti. V této fázi se řeší rozpory mezi požadavkem časové proveditelnosti úkolů (resp. krátkou průběžnou dobou) a kapacitními možnostmi. Dochází tak k narušení ideálního časového průběhu výrobních zakázek. Některé úkoly je potřeba zadat s větším předstihem, jiné odsunout, některé dávky se rozdělí, některé úkoly se přeřadí na náhradní pracoviště apod. Tyto úpravy lze provádět v rámci manévrovacího prostoru, který je dán rozdílem mezi požadovaným termínem odvedení hotového výrobku a začátkem plánovacího období. Uvnitř tohoto prostoru je ale potřebné respektovat technologické návaznosti. Podle toho, jak se pohybujeme v manévrovacím prostoru, rozlišujeme: • zpětné plánování, • dopředné plánování, • smíšené plánování.

Obr.1 Kroky plánování od rozpadu kusovníku ke stanovení ideálních termínů zadávané výroby
Obr.2 Ideální termínový plán v grafické formě