Systém MRP – základní popis

MRP je postup pro plánování výroby a dodávek materiálu. Jeho smyslem je naplánovat přísun materiálu, zadávání a odvádění výroby tak, aby byl dodržen hlavní výrobní plán. Tento plánovací postup vytváří most mezi řízením zásob a řízením výroby, neboť obě tyto úlohy mají spojitosti. Vždy se vychází z plánu odvádění finálních produktů pro jednotlivá období. Délka období může být den, týden, dekáda apod. Pomocí rozpadu kusovníků a požadovaného objemu odvádění se provádí propočet potřeby jednotlivých nižších položek kusovníku až po nakupovaný materiál. Zohledňují se stavy zásob položek a také velikost objednávek (interních i externích), které již byly dříve vystaveny a potvrzeny. Určují se objemy a termíny nově zadávané výroby a také velikost objednávek a termíny dodání nakupovaných položek. Nejdůležitějšími podklady MRP jsou: hlavní výrobní plán, kusovníky, záznamy o stavech zásob, normativy velikosti dávek, průběžných dob a pojistných zásob.