Plánování výrobního procesu

Výrobní činnost je v podniku proces přeměny výrobní faktorů na výrobky. Výrobní proces se sám o sobě sestává z celé řady dalších procesů pracovních, automatických nebo převodních. Pro podnik je důležité rozhodnutí, jaké výrobky vyrábět, v jakém množství je vyrábět a pro koho jej vyrábět. Tato strategie podniku je vázána na činnost marketingovou, inovační a odbytovou. (Přebráno z internetového zdroje)