Postup MRP

Pro každou položku se sestavuje samostatná plánovací tabulka, která se vyplňuje po sloupcích. V tabulce 1. jsou záměrně zvýrazněny dva nejdůležitější údaje – hrubá potřeba a plánované umístění objednávky. Ostatní údaje slouží jako pomocné údaje k výpočtům. Pro každé období se v tabulce provedou následující kroky: • stanovení hrubé potřeby položky na základě plánu odváděné výroby a rozpadu kusovníků, • stanovení čisté potřeby položky, • určení velikosti plánovaného příjmu (dodávky) položky, • určení velikosti a termínů externích a interních objednávek (tzn. plánované umístění objednávky).

Tabulka 1.