Popis jednotlivých položek plánování (hrubá potřeba, čistá potřeba, ...)

Hrubá potřeba Hrubá potřeba je celkové množství položky v daném období potřebné k odvedení zákazníkům nebo k dodání dalším fázím výroby. Na toto množství nemají vliv ani objednávky (nákupní či výrobní), které byly vystaveny dříve, ani zásoby na skladě. Potřeba může pocházet přímo od zákazníků (nezávislá poptávka) anebo být odvozena z kusovníků (závislá poptávka). U nezávislé poptávky se hrubá potřeba stanoví pomocí rozpadu kusovníku jako součin odváděného množství a počtu jednotek položky, který je dle kusovníku potřebný na jednotku vyšší položky. Potvrzený příjem Potvrzený příjem je celkové množství položky, jehož příjem do skladu se očekává v daném období na základě dříve potvrzených kupních smluv, resp. na základě již vydaných interních výrobních příkazů. Čistá potřeba Čistá potřeba je množství položky, které musí být v daném období přijato (vyrobeno či nakoupeno), aby mohla být uspokojena hrubá potřeba pro dané období. Čistá potřeba = Hrubá potřeba – Počáteční zásoba položky – Potvrzený příjem + Požadovaná pojistná zásoba. Plánovaný příjem dodávky Velikost plánovaného příjmu vychází z čisté potřeby pro dané období a je korigována podle standardních velikostí dávek. Plánované umístění objednávky Plánované umístění objednávky je množství, na které je třeba v daném období umístit objednávku u dodavatele, resp. zadat interní zakázku do výroby tak, aby položka byla k dispozici k datu plánovaného příjmu patřičné dodávky. Na základě velikosti plánovaného příjmu dodávky pro dané období a průběžné doby položky se naplánuje předstih, se kterým je potřeba zahájit výrobu, resp. objednat nakupované položky. Do takto určeného období se zapíše objednávané množství, které se rovná velikosti plánovaného příjmu dodávky nebo je zvětšeno s ohledem na průměrné procento zmetků či odpadu. Období plánovaného umístění objednávky = Období plánovaného příjmu dodávky – Průběžná doba. Plánovaná pohotová zásoba Plánovanou pohotovou zásobou se rozumí očekávaný stav fyzické zásoby na konci daného období za předpokladu, že se uskuteční jak potvrzené příjmy, tak systémem navržené plánované příjmy dodávek. Tato zásoba je zároveň počáteční zásobou následujícího období. V obdobích před prvním plánovaným příjmem dodávky se plánovaná zásoba rovná aktuální zásobě. Plánovaná pohotová zásoba na konci daného období = Počáteční zásoba položky + Potvrzený příjem v daném období + Plánovaný příjem dodávky v daném období – Hrubá potřeba v daném období.