Autoservis
Cílem zadání je seznámit řešitele s procesem plánování zakázky včetně nákupního procesu ve vazbě na spokojenost zákazníka. Výstupem řešení je vyhodnocení, zda zakázka byla vyhotovena ve stanovený čas nebo v daném finančním rozmezí.
Cvičení
Úkol z oblasti: Autoservis